Monday, June 30, 2014

Lotus Design Store: Промислен концепт или само концепт продавница?

Манекенка во дизајн на Стефанија Насеска;
извор: Lotus Design Store
Минатата недела македонската модна фела при-суствуваше на отворањето на новата концепт продавница Lotus Design Store којашто е сместе-на во скопскиот Сити Мол. Оние кои се редовни посетители на трговскиот центар веќе се запра-шуваат зошто ги користам зборовите нова и продавница кога веќе го виделе предок-катчето „Лотус Генерација“ на првиот кат, па еве да разјаснам - Lotus Design Store е всушност
„Лотус Генерација“, за еден кат погоре и за де-
сет квадратни метри поголемо.


Иако катчето не се наоѓа на идеалната локација којашто може да го намами окото на купувачите жедни по оригинална облека - крајното крило од вториот кат е резервирано за кино-фанатиците и куглачите, сепак обидот да се креира еден пого-лем изложбено-продажен центар кој ќе претста-вува „мини“ Мека со балкански дизајни е топло добредојден. Просторот сега претставува дом
на седумнаесет дизајнери од Македонија и по-блиските држави кои својата креативна сила ја насочуваат во дизајн на облека, накит и инова-тивен мебел.


Кога станува збор за нов проект од ваков вид во нашата држава, првото прашање кое се поставува од страна на секој е: „Има ли навистина оваа идеја иднина?“ Сопственичката на концептуалното катче, Анита Гај, тврди дека има. Според неа ваквите продавници се најдобриот начин за промоција и продажба на што поголем број домашни дизајнери бидејќи онлајн-шопингот кај нас е сѐ уште никулец, а во другите салони дизајните не
ја добиваат почитта што ја заслужуваат.


„Се давиме во океанот на производи од Кина и светски брендови за масовно производство кои засега се единствениот престиж што може да си го дозволи просечниот Македонец. Сметам дека е време македонската авангардна елита да почне да купува македонски дизајни бидејќи со тоа не само што ќе го редефинира “македонскиот престиж“, туку и ќе ги поттикне младите креатори
да се посветат на подобар квалитет и оригинален дизајн.“ - додава Гај.

Дел од атмосферата при отворањето на концептуалното катче; извор: Lotus Design Store
Сепак, богатата листа на дизајнери-учесници и нискиот процент на заработка од концептуалното катче на страна, идејата бара поголема медиумска изложеност и добра маркетинг стратегија до-колку се стреми кон голем успех. На отворањето присуствуваше само една третина од изложе-ните имиња што укажува на тоа дека повеќето не си ја сфаќаат сериозно одговорноста за про-моција, не беа официјално поканети сите медиуми и изложените производи не добија цени ниту следниот ден.

Но, на крајот од краиштата, она што е битно е дека концептуалната продавница - била покрај куглана или не - го виде светлото на денот, а од грешките постојано се учи и се подобрува.

No comments: